1. VÅR PERSONVERNERKLÆRING

Oslo Flaggfabrikk AS behandler personopplysninger om deg når du besøker våre nettsider, benytter deg av våre tjenester, eller på annen måte kommer i kontakt med oss, for eksempel i forbindelse med support. Det mitt valgbehandler personopplysninger i tråd med den til enhver tid gjeldende lov og forskriftsregulering, og i henhold til eventuelle vedtak fattet av offentlig myndighet. Vi er opptatt av at du skal føle deg trygg på at dine personopplysninger blir behandlet på en forsvarlig måte. Denne personvernerklæringen forteller deg hvordan vi samler inn personopplysninger og hva vi bruker dem til. Den inneholder også informasjon om hvordan vi sikrer personopplysningene, hvem vi deler dem med og dine rettigheter.

2. HVA ER EN PERSONOPPLYSNING?

En personopplysning er enhver opplysning som kan knyttes til en enkeltperson, direkte eller indirekte, herunder blant annet navn, postadresse, e-postadresse, IP-adresse og telefonnummer.

3. HVEM ER BEHANDLINGSANSVARLIG?

Oslo Flaggfabrikk AS ved daglig leder er behandlingsansvarlig for de personopplysninger vi behandler i forbindelse med bruk av våre nettsider og tjenester, eller når du kommer i kontakt med oss på annen måte.

4. HVILKE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLER VI?

Det mitt valgbehandler opplysninger om navn, postadresse e-postadresse, telefonnummer, IPadresser, brukernavn, passord, pålogging og aktivitet samt informasjon våre kunder lagrer hos oss når vi leverer våre tjenester. Det er frivillig å gi oss tilgang til dine personopplysninger. I enkelte tilfeller vil vi imidlertid kunne trenge slik informasjon for å levere avtalte tjenester, kontakte deg, mv.

5. HVORDAN BRUKER VI PERSONOPPLYSNINGER OM DEG?

Dine personopplysninger er nødvendig for at nettside vår skal kunne levere så gode tjenester som mulig. For å klare dette bruker vi blant annet personopplysninger..

 ..for å levere avtalte tjenester og få tjenestene til å fungere best mulig

- Det mitt valgbehandler personopplysninger og andre former for data for å levere de avtalte tjenestene. Vi bruker også data for å sikre en best mulig brukeropplevelse gjennom bl.a. automatisk pålogging.

..til å administrere kunde- og leverandørforhold

- Det mitt valgbehandler personopplysninger for å kunne kommunisere med kunder og leverandører, registrere nye kunder og leverandører, herunder registrere aktuelle kontaktpersoner knyttet til våre kunder og leverandører, og for å etablere nye brukerkontoer i våre systemer.

.. til statistikk og å forstå markedstrender

- Det mitt valgutarbeider statistikk og kartlegger trender for å forbedre og videreutvikle vårt nettsted og våre tjenester.

 ..til å forhindre sikkerhetsbrudd og uønsket aktivitet

- Det er viktig for oss å sikre at våre tjenester er så trygge som mulig. Derfor gjør vi det vi kan for å forhindre uønsket og kriminell aktivitet.

Dersom du samtykker til det, kan vi også behandle dine personopplysninger til andre formål enn de som er oppgitt over. De opplysninger vi samler inn for ovennevnte formål inkluderer både opplysninger du selv oppgir, og den informasjonen vi samler inn når du bruker våre nettsider.

6. HVORDAN SIKRER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Oslo Flaggfabrikk AS har etablert rutiner og tiltak for å sikre at ikke uvedkommende får tilgang til personopplysningene dine og at all behandling av opplysningene for øvrig skjer i tråd med gjeldende rett. Tiltakene inkluderer blant annet jevnlige risikovurderinger, tekniske systemer og fysiske prosedyrer for å ivareta informasjonssikkerhet og rutiner for å verifisere innsyns- og rettingsforespørsler. Med mindre du blir informert om noe annet, lagres de personopplysninger som Det mitt valgbehandler på servere som eies og driftes av Oslo Flaggfabrikk AS , eller andre servere som er lokalisert i Norge og/eller innen EU/EØS-området. Hvis vi blir oppmerksomme på et sikkerhetsbrudd i noen av dets IT-systemer som kan berøre dine rettigheter, vil vi varsle deg skriftlig per e-post eller SMS. Det mitt valgplikter også å varsle Datatilsynet om eventuelle sikkerhetsbrudd innen 72 timer etter at Oslo Flaggfabrikk AS fikk kjennskapet til bruddet.

7. NÅR SLETTER VI PERSONOPPLYSNINGENE?

Oslo Flaggfabrikk AS oppbevarer ikke personopplysninger lengre enn det som er nødvendig for å levere våre tjenester eller for å oppfylle formålet med behandlingen på annen måte.

8. HVEM DELER VI PERSONOPPLYSNINGER MED?

Med mindre du har gitt særskilt samtykke til utlevering av personopplysninger, vil dine personopplysninger kun bli utlevert til andre der dette er nødvendig for å oppfylle vår oppdragsforpliktelse. Vi deler også personopplysninger med våre underleverandører, eventuelt også med offentlige myndigheter dersom det foreligger en lovfestet utleveringsplikt. Med mindre du blir informert om noe annet, lagres de personopplysninger som Det mitt valgbehandler på servere som befinner seg i Norge og/eller innen EU/EØS-området.

9. DINE RETTIGHETER

Personvernreglene gir deg en rekke rettigheter, herunder rett til innsyn, retting og sletting i de personopplysningene vi har lagret på deg. Du vil fra 25. mai også ha rett til dataportabilitet. Dette innebærer at du blant annet får mulighet til å ta med deg dine personopplysninger i et maskinlesbart format. Du har videre rett til å motsette deg behandling av personopplysninger og rett til å motsette deg personprofilering og automatiserte avgjørelser. Når det gjelder kravet om sletting er det et unntak for de opplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til, eller det er lovpålagt å oppbevare opplysningene i en spesifikk periode.

Dersom du mener vi ikke har behandlet dine personopplysninger på en tilfredsstillende måte har du rett til å klage til klage til Datatilsynet.

10. VÅR BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) til å loggføre bruken av Flaggshop.no Formålet med dette er å føre statikk over bruken og danne grunnlag for å kunne forbedre nettsiden. Du kan velge å avstå fra bruk av informasjonskapsler ved å endre innstillingene i din nettleser. Dette vil imidlertid kunne medføre at du ikke vil få tilgang til enkelte av våre tjenester. Du kan lese mer om hvordan vi bruker informasjonskapsler her.

11. ENDRING I PERSONVERNERKLÆRINGEN

Oslo Flaggfabrikk AS forbeholder seg retten til å gjøre eventuelle endringer i personvernerklæringen. Ved vesentlige endringer i erklæringen, vil du bli varslet via informasjon på våre hjemmesider https://www.flagg.no/

12. KONTAKT OSS

Kontakt oss gjerne på nettbutikken@flagg.no hvis du har spørsmål til hvordan vi behandler personopplysninger eller ønsker å be om innsyn, retting eller sletting mv.