Reklametelt i Diplom-is farger og med logo

Et flott telt med Diplom-is farger og budskap. Veggene med logo kan tas av og på. Teltet er på 3 x 3 meter og er enkelt å sette opp og ta ned. Likes enkelt legges det ned i en bag for transport.

reklame telt fra oslo flaggfabrikk

Diplomis telt, levert fra Oslo Flaggfabrikk