Fasade banner på Nobels Fredssenter bygget

I anledning en utstilling ønsket Nobels Fredssenter å markere dette på fasaden for å kommunisere at det nå var en temporær utstilling.

Store bannere ble valgt som budskapsbærere. Det var mange hensyn å ta i betraktning av fasaden og bygningens estetikk. Monteringen ble utført av oss og prosjektet sluttført.

Nobels Fredssenter får en fasade hvor man kommuniserer at det foregår noe spesielt der og ønsker alle velkommen inn!