Brandstad

Alarmsøyler i tekstil, blir brukt til å vise logo og stil, samtidig som det skjuler alarmbøylene.