PRODUKTER OG INFO


Samefolket har sitt egent flagg som fungerer på lik linje med det norske. Oslo Flaggfabrikk lagerfører dette flagget i 11 størrelser, men produserer det selvfølgelig også i større størrelser på bestilling – i tillegg til at vi også fører det på pinne.

Samiske flaggdager:

6 februar – Samefolkets dag
2 mars – Sametinget i finlands åpningsdag (1996)
25 mars – Marimesse
25 juni – Sankthansdagen
9 august – FN’s internasjonale urfolksdag
15 august – Sameflaggets godkjenningsdag
18 august  – Samerådets stiftelsesdag (1956)
26 august -Opprettelsesdag for sametingen i Sverige (1993)
9 oktober – Åpningsdag for sametinget i Norge (1989)
9 november – Åpningsdag for sameparlamentet i Finland (1973)
15 november – Isak Sabas fødselsdag (forfatter av den samiske nasjonaldagen)

Liste over størrelser:
100 cm   125 cm  150 cm  200 cm
225 cm   250 cm  300 cm  350 cm
400 cm   450 cm   500 cm