PRODUKTER OG INFO


Når det flagges fra en offentlig bygning kan du være ganske sikker på at det er Oslo Flaggfabrikk som har levert flagget. Forsvaret, departementer, etater, stat og kommune stiller store krav. Flaggene må være korrekte i farger og forhold, og av god kvalitet. Tekstilene må møte norske og internasjonale kravspesifikasjoner til miljø og etisk handel, til arbeidsmiljø og til miljøriktig produksjon også av emballasjen.

Ikke så rart vi er stolte over å bli foretrukket som leverandør!

Våre flagg er produsert i polmarin vevet polyester. Materialet er ISO-sertifi sert med hensyn til fargeekthet, lysekthet og krymping. Vi garanterer at forholdene i det norske flagget er korrekte.