PRODUKTER OG INFO


Flagget heises i perioden mars – oktober Kl. 08.00 i perioden november – februar Kl. 09.00. Flagget fires ved solnedgang dog senest Kl. 21.00
I Nordland, Troms og Finnmark, på Svalbard og Jan Mayen gjelder følgende tider:
Flagget heises i perioden november – februar Kl. 10.00 og fires Kl. 15.00

For flagging på private flaggstenger er det ikke utferdiget egne regler, men det er vanlig at man følger de offisielle flaggreglene.

For norske vimpler har Det Kgl. Utenriksdepartementet ikke
utferdiget særlige regler.