PRODUKTER OG INFO


Historie

Hvordan ble Norges flagg slik det er idag?

  • 1814 – Norge får egen grunnlov og eget flagg blir drøftet i Stortinget.
  • 1821 – Stortinget nedsetter en flaggkomitè og vedtar flagget slik vi kjenner det. Fargene er frihetens trikolor og sidestilte Norge med andre frie nasjoner. Men flagget kunne enda ikke vaie fritt.
  • 1844 – “Sildesalaten” blir til. Dette flagget var en svensk-norsk variant som ble brukt på både orlogs- og handelsflagg. Det venstre øvre hjørnet har svenskt innslag.
  • 1898 – Handelsflagget ble nå det rene norske flagget.
  • 1905 – Den 7.juni ble det unionsoppløsning med Sverige og fra den dagen har både handelsflagget og orlogsflagget vært det rene Norske flagget.
  • 1941 – Under okkupasjonen ble det innført en restriktiv flagglov som kun tillot flagging på flaggstang. Det vil si at det var forbudt å gå i 17.mai tog å bære flagget, ha flagget eller dets farger på seg.
  • 1945 – 8.mai frigjøringsdagen – flagget blir et sentralt og kjært symbol på frihet og selvstendighet.
  • 2005 – 100 års feiring for unionsoppløsningen
  • 2014 – 200 år siden Grunnloven ble vedtatt av riksforsamlingen på Eidsvoll

Hvor stort skal flagget være

Flaggets lengde skal være 1/3 av stangens høyde, mens vimpler kan være noe lengre. Se tabell over målene.

Flaggst. Flagg Vimpel
6 m 200 cm 250 cm
8 m 250 cm 300 cm
9 m 300 cm 350 cm
10 m 350 cm 400 cm
12 m 400 cm 450 cm
14 m 450 cm 500 cm
16 m 500 cm 550 cm

Farge og størrelsesforhold

Flaggets farger er:
Norsk rød: pantone 200
Norsk blå: pantone 28